Links for Card Shuffling

Card Shuffling-0.9.zip
0.9 home_page
0.9 download_url
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuffling#Stripping_or_overhand
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuffling#Mongean_shuffle
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuffling#Pile_shuffle
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuffling#Riffle