Links for Blake

Blake-0.2.0.tar.gz
Blake-0.2.1.tar.gz